vänertrolling med fiskeguide Thomas Johansson Team TOJ

Trollingfiske på Vänern - under högsta Komfort!

Båten i full fart i Brommösund Vänern och Thomas med fin laxfångst

Vänertrollings båt. Till höger Thomas med fin fisk.