vänertrolling med fiskeguide Thomas Johansson Team TOJ

Trollingfiske på Vänern - under högsta Komfort!