Vi samarbetar med:

Hotell Aqva Fönster

Hotel Aqva Mariestad, boende, restaurang och catering.

Revitalis Balans mellan arbete, familj och fritid

.

Hamnkrogen Laxhall, restaurang och catering under sommarhalvåret.

Laxhall Fiskebåt

Fiskeguide Petter Larsson vid sällskap större än 4 personer.